Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

... ยินดีต้อนรับ...เข้าสู่เว็บไซต์ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สนใจสมัครสมาชิกห้องสมุด เพื่อรับข้อมูลทางด้านอุตสาหกรรม ฟรีทุกเดือน ....


จำนวนผู้เข้าชม

คำค้น :
จากข้อมูล :     จากฐานข้อมูล :
    
ข่าว SMEs
อ่านต่อ>>
เศรษฐกิจพม่าโต
เงินเฟ้อสูง
 อ่านต่อ >>
 
อุตสาหกรรมผลิตสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่ม
ในอาเซียน

อ่านต่อ >>

 
AEC กำลังจะเปิด
โอกาสกำลัง
จะเกิด
  อ่านต่อ >>
 
 
การลงทุนในจีน
ยังแข็งแรง
 
อ่านต่อ >>
 
ผ้าไหมปักธงชัย
ก้าวไกลสู่สากลเล็ง
จำหน่ายหมื่นล้าน
 
อ่านต่อ >>
 
อ่านต่อทั้งหมด
 

Facebook ห้องสมุด