... เชิญสมัครสมาชิกห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อรับข้อมูลใหม่รายเดือน ฟรี

จำนวนผู้เข้าชม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปี 2555

ห้องสมุด กสอ. ข้อแสดงความยินดีกับสุดยอดนักอ่านยอดเยี่ยม ประจำปี 2555

 

 

ศึกษาดูงานห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปี 2556

ผลการดำเนินงานห้องสมุด กสอ.

ปี 2552

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

 

  1 2 3 4 5