...ขออภัย...ขณะนี้ห้องสมุดกำลังปรับปรุงระบบฐานข้อมูลระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน 2555 ทำให้ไม่สามารถใช้งานฐานข้อมูลได้ชั่วคราว

จำนวนผู้เข้าชม
   
ที่อยู่ ชั้น 2 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6
  เขตราชเทวี กรุงเทพๅฯ 10400
เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ 02-202-4425 หรือ 02-354-3237
E-mail Library@dip.go.th
   
เเผนที่เดินทาง  
   
 
หมายเหตุ รถเมลย์สายที่ผ่าน 8, 44, 67, 92, 157, 171, 509