ยินดีต้อนรับ...เข้าสู่เว็บไซต์ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สนใจสมัครสมาชิกห้องสมุด เพื่อรับข้อมูลทางด้านอุตสาหกรรม ฟรีทุกเดือน ....

จำนวนผู้เข้าชม
   
ที่อยู่ ชั้น 2 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6
  เขตราชเทวี กรุงเทพๅฯ 10400
เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ 02-202-4425 หรือ 02-354-3237
E-mail Library@dip.go.th
   
เเผนที่เดินทาง  
   
 
หมายเหตุ รถเมลย์สายที่ผ่าน 8, 44, 67, 92, 157, 171, 509