เกี่ยวกับโครงการ
องค์ความรู้นวัตกรรม
ประเภทของนวัตกรรม
งานวิจัย
แหล่งข้อมูล
ติดต่อเรา
แนะนำข้อมูลน่าอ่านเกี่ยวกับนวัตกรรม (Innovation)
 
ข้อมูลโครงการ
ปัจจุบันนี้ การพัฒนานวัตกรรม จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและคุณภาพชีวิตของประเทศโดยรวม เนื่องจากพื้นฐานสำคัญที่สุดของเศรษฐกิจและสังคมโลกในปัจจุบันขึ้นอยู่กับความรู้เป็นสำคัญ ซึ่งความรู้นี้จะเป็นต้นทุนที่นำไปสู่การเกิดทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบต่างๆ และเป็นพื้นฐานนำไปสู่การเกิดนวัตกรรม.....
อ่านต่อ...
นวัตกรรม (Innovation)
นวัตกรรม (Innovation) มีรากศัพท์มาจาก innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ทำสิ่งใหม่ขึ้นมาความสามารถในการใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหรือการจัดการ มาพัฒนาและผลิตสินค้าใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ หรือบริการใหม่ ซึ่งตอบสนองความต้องการของตลาด
อ่านต่อ...
 
แนะนำ ตัวอย่าง สุดยอดนวัตกรรม
 
สามล้อฝึกหัด
 
เปียโนม้วนได้
 
ตะกร้อผิวนุ่ม...เตะไม่เจ็บ
 
เปียโนม้วนได้
ดูต่อ...