ประเภทของนวัตกรรม
Product Innovation
Process Innovation
Business Innovation
 
 
ประเภทของนวัตกรรม >> นวัตกรรมของการผลิต
นวัตกรรมของการผลิต (Process Innovation)

 
โรงงานสับปะรดผันน้ำเสียเป็นก๊าซชีวภาพ
 
เนคเทคออกแบบบาร์โค้ดใหม่จุข้อมูลไม่อั้น
 
ระบบการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อครบวงจร
 
ระบบเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูนบ้านใหม่ของชีวิตใต้ท้องทะเล
 
Zinc Oxide Nano Particles - ZoNoP® Zinc Oxide Nano Particles
 
ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอาหารและบริการที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
กิมเอ็งเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ ตู้ KE Touch
 
Chale’t Inno Living – นวัตกรรม โครงสร้างไม้ในอนาคต ไพร์ซ ออฟ วู้ด อินดรัสทรีส์ เปิดตัวนวัตกรรม Chale’t Inni Living
 
การปรับปรุงคุณภาพทางจุลินทรีย์ของแหนมด้วยรังสีแกมมา
 
การใช้วิธีการฉายรังสีแกมมาลดการสูญเสียของมะขามหวานระหว่างการเก็บรักษา
 
การใช้รังสีปรับปรุงคุณภาพด้านสุขอนามัยของกุ้งจ่อม
 
การควบคุมแมลงวันผลไม้แบบพื้นที่กว้างด้วยโดยเทคนิคการใช้แมลงที่เป็นหมันด้วยรังสี