ประเภทของนวัตกรรม
Product Innovation
Process Innovation
Business Innovation
ประเภทของนวัตกรรม >> นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์
11.ขลุบหมุนติดพ่วงท้ายรถไถเดินตาม
 

ชื่อผลงาน : ขลุบหมุนติดพ่วงท้ายรถไถเดินตาม
ผู้เสนอผลงาน : นายยุทธนา เครือหาญชาญพงค์

เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร :-

ความเป็นนวัตกรรม: เป็นนวัตกรรมระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เตรียมดินที่ติดพ่วงกับรถไถเดินตาม นำเครื่องยนต์ต้นกำลังอิสระอีกหนึ่งตัวมาขับเพลาผ่านชุดเกียร์และหมุนใบมีดโรตารี่ ใบมีดนี้จะขุดและฟันดินให้เป็นชิ้นเล็ก เหมาะกับการเติบโตของข้าว เพียงเครื่องเดียวใช้เตรียมดินได้ทั้งขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประหยัดน้ำมันกว่าวิธีเดิมและทำงานได้รวดเร็วขึ้นมาก ขลุบหมุนนี้เลียนแบบการทำงานของชุดต่อพ่วงเตรียมดินของรถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่ ออกแบบตามทฤษฎี “The Plow-plan layer of usual soil-hardness” [the range of 4-7 kgf/cm2] ทำให้สามารถเตรียมดินในพื้นที่นาหล่มได้โดยไม่ติดหล่ม การจัดเรียงชุดใบมีดแบบเกลียวลดปัญหาการพันของฟาง จึงใช้เตรียมดินโดยไม่ต้องเผาตอซัง เป็นการช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย

ผลประโยชน์ทางสังคม: ช่วยให้เกษตรกรไทยซึ่งทุกครัวเรือนมีรถไถเดินตามอยู่แล้ว ซื้อเพียงขลุบหมุนแบบนี้มาต่อ ไม่จำเป็นต้องซื้อรถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์เตรียมดินใหม่ราคาหลายแสนบาท ลดภาวะโลกร้อนจากการเผาตอซังของเกษตรกร ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงกว่าร้อยละ 50 เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือเตรียมดินแบบเดิมที่ติดพ่วงกับรถไถเดินตาม

ที่มา: http://www.nia.or.th/niaward/activity.html และ http://www.coastalaqua.com/webboard/index.php?topic=1777.0