... ยินดีต้อนรับ...เข้าสู่เว็บไซต์ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สนใจสมัครสมาชิกห้องสมุด เพื่อรับข้อมูลทางด้านอุตสาหกรรม ฟรีทุกเดือน ...

จำนวนผู้เข้าชม
ชื่อหนังสือ เก่งญี่ปุ่นแบบสุโค่ย
รหัสหนังสือ DIC 42 ญ5
ชื่อผู้แต่ง : อรณิชา เหล่าเจริญ
รายละเอียด : เริ่มต้นเรียนรู้ ภาษาญี่ปุ่น แบบตัวจริง เล่มเดียว
เอาอยู่ พบพื้นฐานการออกเสียงอักษรญี่ปุ่น ไวยากรณ์ที่น่า
สนใจ ศัพท์และสำนวนที่น่ารู้ บทสนทนาที่หลากหลาย
และแบบฝึกหัดที่ช่วยทบทวนความเข้าใจ...
ชื่อหนังสือ จำเป็นต้องพูดได้เมื่อไปเที่ยว
รหัสหนังสือ DIC 42 ญ6
ชื่อผู้แต่ง : วิลาศิณี คู่ปัทพี
รายละเอียด : สิ่งจำเป็นที่ต้องเริ่่มต้นเรียนรู้ เมื่อต้องไปเที่ยว
ญี่ปุ่น
 
 
ชื่อหนังสือ เริ่มต้นฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นนอกเวลา
รหัสหนังสือ DIC 42 ญ56
ชื่อผู้แต่ง : ภูดิท ฮามาเบะ
รายละเอียด : ฝึกพานักท่องเที่ยวทัวร์ได้ ทุกสถานการณ์
ซึ่งได้เรียนรู้คำศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ที่สำคัญ
แหล่งท่องเที่ยวไทย
 
ชื่อหนังสือ ภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสาร AEC
รหัสหนังสือ DIC 43 อ5
ชื่อผู้แต่ง : ยุวนาฎ คุ้มขาว
รายละเอียด : การค้าขาย การทำธุรกิจ การท่องเที่ยว
การซื้อมาขายไป การฝากขาย และการเป็นตัวแทน
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9