... ยินดีต้อนรับ...เข้าสู่เว็บไซต์ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สนใจสมัครสมาชิกห้องสมุด เพื่อรับข้อมูลทางด้านอุตสาหกรรม ฟรีทุกเดือน .

จำนวนผู้เข้าชม
ชื่อหนังสือ อาเซียน ไม่รู้ ไม่ได้
รหัสหนังสือ E 330 ม5
ชื่อผู้แต่ง : มิสเตอร์ อาเซียน
รายละเอียด : เผยข้อมูลทุกมิติ ครอบคุมทุกด้าน
ของประชาคมอาเซียนและประเทศสมาชิก รวมถึง
ทิศทางอนาคตของประเทศไทย
ชื่อหนังสือ กลยุทธ์ธุรกิจพิชิตอาเซียน
รหัสหนังสือ E 330 ส5
ชื่อผู้แต่ง : สิทธิชัย ฝรั่งทอง
รายละเอียด : สุดยอดกลยุทธ์การแข่งขันสำหรับเจ้าของธุรกิจ
ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ SMEs ไทยที่ต้องการก้าวไกล
ในตลาดอาเซียน
ชื่อหนังสือ สวัสดีอาเซียนพูดจาภาษาอาเซียน
รหัสหนังสือ E 330 อ25
ชื่อผู้แต่ง : ปัญญาชน
รายละเอียด : การเรียนรู้กลุ่มประเทศอาเซียนพร้อมด้วยภาษา
ที่จำเป็นในการสื่อสารเพื่อให้ก้าวทันอาเซียน ในปี 2558
 
 
ชื่อหนังสือ ความรู้เบื้องต้นกลุ่มประเทศอาเซียน
รหัสหนังสือ E 330 อ551
รายละเอียด : เตรียมความพร้อมในการเป็นหนึ่งเดียวกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9