... ยินดีต้อนรับ...เข้าสู่เว็บไซต์ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สนใจสมัครสมาชิกห้องสมุด เพื่อรับข้อมูลทางด้านอุตสาหกรรม ฟรีทุกเดือน .

จำนวนผู้เข้าชม
ชื่อหนังสือ เสียอะไรก็ได้แต่...อย่าเสียความเชื่อมั่นในตัวเอง
รหัสหนังสือ .G 33 น48
ชื่อผู้แต่ง : นาน สถิตย์
รายละเอียด : เนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง
 
 
 
 
ชื่อหนังสือ 7 อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง
รหัสหนังสือ G 26 น52
ชื่อผู้แต่ง : นพดล เวชสวัสดิ์
รายละเอียด : บทเรียนทรงพลังเพื่อการเปลี่ยนแปลงโฉมชีวิตส่วนบุคคล
 
 
 
 
ชื่อหนังสือ บุคลิกภาพเชิงบวก ต้นไม้แห่งบุคลิกภาพ
รหัสหนังสือ G 33 พ48
ชื่อผู้แต่ง : ฟลอเรนซ์ ลิทธอเอรณ์
รายละเอียด : การพัฒนาบุคลิกภาพในเชิงบวก
 
 
 
 
ชื่อหนังสือ วิธีปั่นหัวคนด้วยสถิติ
รหัสหนังสือ G 153 D55
ชื่อผู้แต่ง : นาถกมล บุญรอดพานิช
รายละเอียด : ผู้อ่าน 90 % ลงความเห็นว่านี้คือหนังสือที่ดีที่สุดเท่าที่เคยอ่านมาในชีวิน เป็นหนังสือที่ได้นำสถิติมาใช้ในการดำเนินชีวิตของคนเรา
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9