ยินดีต้อนรับ...เข้าสู่เว็บไซต์ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สนใจสมัครสมาชิกห้องสมุด เพื่อรับข้อมูลทางด้านอุตสาหกรรม ฟรีทุกเดือน .

จำนวนผู้เข้าชม
ชื่อหนังสือ 52 เคล็ดวิชาเปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็นอัจฉริยะ = The Little Book of Talent
รหัสหนังสือ G 153 พ12
ชื่อผู้แต่ง : พรเลิศ อิฐฐ์
รายละเอียด : หนังสือเล่มนี้จะเปิดเผยเคล็ดลับที่เป็นกุญแจเบื้องหลังความสำเร็จของเหล่าอัจฉริยะจำนวนนับไม่ถ้วน ทั้งในวงการกีฬา ดนตรี วิทยาศาสตร์ ศิลปะและธุรกิจ
ชื่อหนังสือ น่าจะรู้อย่างนี้้ตั้งแต่ตอน อายุ 20
รหัสหนังสือ G 153 ส49
ชื่อผู้แต่ง : Tina Seelig
รายละเอียด : เคล็ดลับพัฒนาความคิดและพลิกปัญหาให้เป็นโอากาส
 
 
 
 
ชื่อหนังสือ พัฒนาคนบนความยั่งยืน
รหัสหนังสือ T 3 พ541
ชื่อผู้แต่ง : จิรประภา อัครบวร
รายละเอียด : เกี่ยวกับบทบาทนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ พัฒนาคนอย่างสมดุล พัฒนาองค์การให้ยั่งยืน
 
 
 
 
ชื่อหนังสือ การจัดทำแผนพัฒนาบุคคลากรรายบุคคล
รหัสหนังสือ T 3 อ54
ชื่อผู้แต่ง : อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
รายละเอียดหนังสือเล่มนี้สามารถจุดประกายให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าใจถึงแนวคิดของการพัฒนาบุคคลากร รวมถึงการจัดทำแผนการพัฒนาบุคคลากรอย่างเป็นระบบ ซึ่งไม่ใช่มีเพียงแค่การฝึกอบรมในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9