ยินดีต้อนรับ...เข้้าสู่เว็บไซต์ห้องสมุด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สนใจสมัครสมาชิกเพื่อรับข้อมูลทางด้านอุตสาหกรรม ฟรีทุกเดือน

จำนวนผู้เข้าชม
  1. แผนแม่บทอุตสาหกรรม
  2. ดัชนีอุตสาหกรรม
  3. ภาวะอุตสาหกรรม
  4. สถิติอุตสาหกรรม
  5. รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
  6. รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม