สมัครสมาชิก Elib Web Regiter


เงื่อนไขและข้อตกลงในการสมัครสมาชิกห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

1. ผู้ที่สมัครสมาชิกต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงให้ครบถ้วน เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมและรับข่าวสารของเรา
2. ข้อมูลของสมาชิกจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างสูงสุด ห้องสมุดฯจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ทั้งสิ้น
3. ห้องสมุดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิก โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
4. สมาชิกไม่สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวหลังการสมัครได้ ถ้าต้องการแก้ไขให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
5. หากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อสอบถาม ทีมงานห้องสมุดฯ ได้ตลอดเวลา

* เลขประจำตัวประชาชน
* ประเภท
* ชื่อ
* นามสกุล
* ที่อยู่
  ถนน
  ตำบล/แขวง
  อำเภอ/เขต
* จังหวัด
  รหัสไปรษณีย์
  โทรศัพท์
  E-Mail
* วันที่สมัครสมาชิก
* เป็นสมาชิกถึงวันที่
* ความสนใจ , , ,
* : required
   
ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม http://library.dip.go.th