Call NumberJ กสอ127 2549/6
Authorกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม Same author(1586)
Titleอุตสาหกรรมสาร : 2549 (พฤษจิกายน - ธันวาคม) : โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
Imprintกรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2549
Physical49 หน้า
Subjectโครงการพระราชดำริ Same subject(44)
 โครงการส่วนพระองค์ Same subject(3)
 นม -- โครงการส่วนพระองค์
 นมยูเอชที -- โครงการส่วนพระองค์
 นมผง -- โครงการส่วนพระองค์
 นมเม็ด -- โครงการส่วนพระองค์
 เนยแข็ง -- โครงการส่วนพระองค์
 ข้าว -- โครงการส่วนพระองค์ Same subject(2)
 แกลบ -- โครงการส่วนพระองค์
 เห็ด -- โครงการส่วนพระองค์
 ปลา -- อาหารสำเร็จรูป -- โครงการส่วนพระองค์
 ไอศครีม -- โครงการส่วนพระองค์
 น้ำผึ้ง -- โครงการส่วนพระองค์
 เทียน -- โครงการส่วนพระองค์
 น้ำผลไม้กระป๋อง -- โครงการส่วนพระองค์
 น้ำดื่ม -- โครงการส่วนพระองค์
 ปุ๋ยอินทรีย์ -- โครงการส่วนพระองค์
 เชื้อเพลิง -- โครงการส่วนพระองค์
 เศรษฐกิจพอเพียง Same subject(89)
URL Objectoเนื้อหา ร่วมเล่ม.pdf
 oเนื้อหา โรงนมยูเอชที.pdf
 oเนื้อหา โรงนมผงสวนดุสิต.pdf
 oเนื้อหา โรงนมเม็ด.pdf
 oเนื้อหา โรงเนยแข็งสวนจิตรลดา.pdf
 oเนื้อหา โรงสีข้าวตัวอย่าง.pdf
 oเนื้อหา โรงบดแกลบ.pdf
 oเนื้อหา โรงเพาะเห็ด.pdf
 oเนื้อหา โรงอาหารปลาและสาหร่ายเกลียวทอง.pdf
 oเนื้อหา โรงผลิตภัณฑ์อบแห้ง.pdf
 oเนื้อหา ไอศกรีมสวนจิตรลดา.pdf
 oเนื้อหา โรงผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง.pdf
 oเนื้อหา โรงหล่อเทียน.pdf
 oเนื้อหา โรงน้ำผลไม้บรรจุกระป๋อง.pdf
 oเนื้อหา โรงน้ำดื่ม.pdf
 oเนื้อหา โรงปุ๋ยอินทรีย์.pdf
 oเนื้อหา โรงทดลองผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง.pdf
 oเนื้อหา โรงเรียนจิตรลดา(สายวิชาชีพ).pdf
 oเนื้อหา เศรษฐกิจพอเพียง.pdf
Locationoกสอ 
Typeหนังสือ(Book)

Main Database
(Total 44690 Bib)