Current Database : Main Database (Total 43503 Bib) เปลี่ยนเป็นภาษา ไทย
  Card Screen
Call NumberDIR กสอ15 น6
Authorกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม Same author(1578)
Titleรายงานการสำรวจแหล่งผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทย จังหวัดนครสวรรค์
Imprintนครสวรรค์ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, [25-]
Physical92 หน้า
Summaryแผนที่แสดงแหล่งผลิตหัตถกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ผลิต ลักษณะผลิตภัณฑ์ กำลังการผลิต ราคา แหล่งผลิต
Subjectหัตถกรรม -- แหล่งผลิต Same subject(11)
 หัตถกรรม -- นครสวรรค์
 นครสวรรค์ -- ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
 แหล่งข้อมูลหัตถกรรม Same subject(8)
URL Objectoเนื้อหา.pdf
Locationoกสอ 
 oศภ3 
Typeหนังสือ(Book)
For Patron
ELIB Logo