Current Database : Main Database (Total 43503 Bib) เปลี่ยนเป็นภาษา ไทย
  Card Screen
Call NumberG 92 น4
Authorสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา
Titleร้อยรวมเป็นหนึ่งใจ จารึกไว้ในแผ่นดิน การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24
Imprintนครราชสีมา: สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา, 2551
Physical195 หน้า
Noteหนังสือเล่มนี้ เป็นความพยายามที่จะรวบรวมสิ่งต่างๆ ทีเกิดขึ้นในบ้านเราในช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจมาบันทึกไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือผลงานจากความตั้งใจ ทุ่มเท และเสียสละ ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน น้ำใจของคนโคราช
Subjectร้อยรวมเป็นหนึ่งใจ จารึกไว้ในแผ่นดิน การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24
 กีฬาซีเกมส์
 ซีเกมส์
 นครราชสีมา -- กีฬาซีเกมส์
Locationoศภ6 
Typeหนังสือ(Book)
For Patron
ELIB Logo