Current Database : Main Database (Total 44585 Bib) เปลี่ยนเป็นภาษา ไทย
Title List
Title 1 - 7 of 7
Row Call Number Heading
1 25054/59 oSoya Knowledge Centre Your Partner in Soya พร้อม Young กับการเยี่ยมชมศูนย์ความรู้เกี่ยวกับนมถั่วเหลือง ณ เต็ดตรา แพ็ค จูร่ง ประเทศสิงค์โปร์ : 2558
2 IB กสอ15 ก1 oการถนอมอาหารประเภทผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง
3 02203/38 oการผลิตน้ำนมถั่วเหลือง ยู เอช ที ให้มีความคงตัว ด้วยคาราจีแนน
4 03049/39 oการผลิตไอศกรีมจากถั่วเหลือง
5 20052/54 oตลาดนมถั่วเหลืองปลายปี 2554: เทศกาลกินเจกระตุ้นยอดจำหน่าย
6 18619/52 oตลาดนมถั่วเหลืองสูตรเจ : คึกคัก...ผู้ประกอบการปรับกลยุทธ์...ต้อนรับเทศกาลกินเจ : 2552
7 03017/39 oถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์
For Patron
ELIB Logo