เลขเรียกหนังสือS 33 ต51
ผู้แต่งวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
ชื่อเรื่องตำนานสุสานหลวงและพรรณไม้ในสุสานหลวงวัดวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด, 2551
หัวเรื่องพรรณไม้ Same subject(2)
 ไม้ดอกไม้ประดับ Same subject(24)
สถานที่จัดเก็บoกสอ 
ประเภทหนังสือ(Book)