เลขเรียกหนังสือS 17 ข5
ผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Same author(25)
ชื่อเรื่องการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542
จำนวนหน้า16หน้า
หัวเรื่องข้าวโพดฝักอ่อน -- การเพาะปลูก
สถานที่จัดเก็บoกสอ 
ประเภทหนังสือ(Book)