เลขเรียกหนังสือS 14 ส4
ผู้แต่งกรมวิชาการเกษตร Same author(8)
ชื่อเรื่องสถาบันวิจัยหม่อนไหม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัด, 2544
จำนวนหน้า104 หน้า
หมายเหตุทั่วไปบทนำ สถานการณ์หม่อนไหม งานวิจัยหม่อนไหม งานผลิตพันธ์หม่อนไหม งานส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรการเกษตร โครงการอนุรักษ์พัฒนาพืชสมุนไพร ภาคผนวก
หัวเรื่องสถาบันวิจัยหม่อนไหม
 หม่อนไหม -- สถาบันวิจัย
 หม่อนไหม Same subject(2)
 ไหม Same subject(54)
ประเภทหนังสือ(Book)