ISBN974-416-345-3
เลขเรียกหนังสือS 18 ม1
ผู้แต่งสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง
ชื่อเรื่องมะเกี๋ยง : 2544
พิมพลักษณ์ลำปาง : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล , 2544
จำนวนหน้า18 หน้า
หมายเหตุทั่วไปความแตกต่างระหว่างหว้าและมะเกี๋ยง , ลักษณะทั่วไปของมะเกี๋ยง
หัวเรื่องมะเกี๋ยง Same subject(2)
 พืช Same subject(8)
สถานที่จัดเก็บoศม 
ประเภทหนังสือ(Book)