เลขเรียกหนังสือS 1 ผ39
ผู้แต่งกรมส่งเสริมการเกษตร Same author(30)
ชื่อเรื่องผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการเกษตร, 2539
จำนวนหน้า58 หน้า
หมายเหตุทั่วไปนำวัสดุเหลือใช้จากเกษตรมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
หัวเรื่องผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้จากเกษตร
 ผลิตภัณฑ์ลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
 วัสดุเหลือการเกษตร -- ผลิตภัณฑ์
สถานที่จัดเก็บoศภ10 
ประเภทหนังสือ(Book)