เลขเรียกหนังสือRES ร39
ผู้แต่งกองอุตสาหกรรมสิ่งทอ Same author(8)
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเคื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาและจัดสร้างเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2539
จำนวนหน้า31 หน้า
หัวเรื่องเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน Same subject(2)
สถานที่จัดเก็บoสพส.กสอ 
ประเภทหนังสือ(Book)