ISBN974-9943-14-7
เลขเรียกหนังสือRES ภ32ร 47
ผู้แต่งภัทรฤดี สุพัฒโสภณ
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพสินค้าที่ระลึกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยรามคำแหง , 2547
จำนวนหน้า224 หน้า
หัวเรื่องภัทรฤดี สุพัฒโสภณ
 การพัฒนาศักยภาพสินค้าที่ระลึกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
 การพัฒนาศักยภาพสินค้าที่ระลึกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย -- รายงานการวิจัย
สถานที่จัดเก็บoสพส.กสอ 
ประเภทหนังสือ(Book)