ISBN9749411145
เลขเรียกหนังสือS 2 ภ49
ผู้แต่งภานุเมศวร์ ฐิติสมบูรณ์
ชื่อเรื่องไม้กฤษณาปลูก ต้นละหมื่น ไร่เป็นล้าน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ เอ็ม เอ เอช พริ้นติ้ง จำกัด , 2549
จำนวนหน้า240 หน้า
หมายเหตุทั่วไปกฤษณา ต้นละหมื่น ไร่เป็นล้าน มีโอกาสเลือกใช้ชีวิตในได้ มีการศึกษาการปลูกไม้กฤษณาอย่างมาก มีการทดลองทำสารกฤษณา ขายต้นกล้ามีมุ่งหมายที่จะให้น้ำมันกฤษณาได้ราคาสูง
หัวเรื่องไม้กฤษณา Same subject(7)
สถานที่จัดเก็บoศภ10 
ประเภทหนังสือ(Book)