ISBN974-91997-7-4
เลขเรียกหนังสือS 2 ป47
ผู้แต่งธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
ชื่อเรื่องปลาทะเลไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2547
จำนวนหน้า248 หน้า
หมายเหตุทั่วไปคู่มือเล่มนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน โดยในส่วนแรกเป็นเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับทะเลทั้งสี่ของน่านน้ำไทยและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปลา ส่วนที่ 2 คือปลาชนิดต่างๆ ส่วนสุดท้ายคือ เรื่องใน่รู้เกี่ยวกับปลาไทย นำเสนอผ่านประสบการณ์และมุมมองของนักวิทยาศาสตร์ทางทะเล ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวและด้านการจัดการแนวปะการัง
หัวเรื่องปลา Same subject(19)
สถานที่จัดเก็บoศภ6 
ประเภทหนังสือ(Book)