เลขเรียกหนังสือS 14 ค4
ผู้แต่งบดินทร์ ฉัตรมาลีรัตน์
ชื่อเรื่องคู่มือการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
จำนวนหน้า14 หน้า
หมายเหตุทั่วไปบริษัทระนองไหมไทย จำกัด ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โดยให้ข้อมูลอย่างละเอียด ทุกขั้นตอน ทุกกระบวนการเพื่อให้ผู้เลี้ยงเข้าถึงทุกขั้นตอนได้อย่างง่ายดาย
หัวเรื่องการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม Same subject(3)
 หม่อนไหม Same subject(2)
 ไหม -- การปลูกหม่อน Same subject(2)
สถานที่จัดเก็บoศภ6 
ประเภทหนังสือ(Book)