เลขเรียกหนังสือS 1 ผ38
ผู้แต่งสำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อเรื่องผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : 2538
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 2538
จำนวนหน้า51 หน้า
หมายเหตุทั่วไปแปรรูปผลผลิตการเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทั้ง 19 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หัวเรื่องภาคตะวันออกเฉียงหนือ
 ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
 แม่บ้านเกษตรกร -- ผลิตภัณฑ์
สถานที่จัดเก็บoศภ5  
ประเภทหนังสือ(Book)