เลขเรียกหนังสือS 13 ส50
ผู้แต่งสินี ช่วงฉ่ำ
ชื่อเรื่องบนเส้นทางการเรียนรู้และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม : 2550
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ห้างหุ้นส่วนจำกัดขอนแก่นการพิมพ์, 2550
จำนวนหน้า 180 หน้า
หมายเหตุทั่วไปการฟื้นฟูสภาพที่ดินเกษตรกรรม เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า การพัฒนาเกษตร
หัวเรื่องที่ดินการเกษตร Same subject(2)
 การเกษตร -- ที่ดิน
สถานที่จัดเก็บoศภ5  
ประเภทหนังสือ(Book)