เลขเรียกหนังสือS 14 ช926
ผู้แต่งไชยา อุ้ยสูงเนิน Same author(2)
ชื่อเรื่องหม่อนและไหม
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศูนย์ผลิตตำราเกษตรเพื่อชนบท, ม.ป.พ.
จำนวนหน้า136 หน้า
หมายเหตุทั่วไปความรู้ในการเลี้ยงไหม ซึ่งอาชีพการเลี้ยงไหมกำลังได้รับความสนใจโดยหม่อนซึ่งเป็นอาหารของไหม การสร้างโรงเลี้ยงไหม
หัวเรื่องไหม Same subject(54)
 หม่อน Same subject(7)
สถานที่จัดเก็บoศภ5  
ประเภทหนังสือ(Book)