เลขเรียกหนังสือS 22 ม321
ผู้แต่งกองอุตสาหกรรมใรครอบครัว
ชื่อเรื่องเครื่องผ่าเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ : 2522
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : งานเทคโนโลยีb, 2522
จำนวนหน้า29 หน้า
หัวเรื่องมะม่วงหิมพานต์ -- เครื่องผ่า
 เครื่องผ่าเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
สถานที่จัดเก็บoศภ1 
ประเภทหนังสือ(Book)