เลขเรียกหนังสือS 100 ก57
ผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Same author(10)
ชื่อเรื่องคู่มือการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม(Zoning) : 2557
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2557
จำนวนหน้า101 หน้า
หัวเรื่องการเกษตร -- การบริหาร
 สินค้าเกษตร -- การบริหารจัดการ Same subject(2)
 พื้นที่การเกษตร -- การบริหารจัดการ
 Zoning
สถานที่จัดเก็บoกสอ 
ประเภทหนังสือ(Book)