เลขเรียกหนังสือS 22
ชื่อเรื่องสวนมะพร้าว
จำนวนหน้า82หน้า
สาระสังเขปประวัติมะพร้าว การทำสวนมะพร้าว การเลือมะพร้าวทำพันธ์ ประโยชน์ทั่วไปในทางเศรษฐกิจ
หัวเรื่องมะพร้าว -- การเพาะปลูก
สถานที่จัดเก็บoกสอ 
ประเภทหนังสือ(Book)