เลขเรียกหนังสือS 20 ก1
ผู้แต่งเกียรติเกษตร กาญจนพิสุทธิ์ Same author(3)
ชื่อเรื่องถั่วเหลือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มิตรสยาม, 2531
จำนวนหน้า63หน้า
สาระสังเขปความสำคัญและนโยบายการผลิต, ลักษณะทางพฤกษศาสตร์, การปลูกถั่วเหลืองในฤดูแล้ง, วัชพืชและการป้องกันกำจัด, การใช้ปุ๋ย, การเก็บเกี่ยวถั่วเหลือง
หัวเรื่องถั่วเหลือง Same subject(13)
สถานที่จัดเก็บoกสอ 
ประเภทหนังสือ(Book)