ฐานข้อมูลปัจจุบัน : Main Database (Total 43501 Bib) Language English
  Card  Screen
เลขเรียกหนังสือRES ร38
ผู้แต่งศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ Same author(20)
ชื่อเรื่องรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม(12 เดือน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538
จำนวนหน้า42 หน้า
หัวเรื่องรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม
 การวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม
สถานที่จัดเก็บoสพส.กสอ 
ประเภทหนังสือ(Book)
สำหรับสมาชิก
ELIB Logo