ฐานข้อมูลปัจจุบัน : Main Database (Total 43501 Bib) Language English
  Card  Screen
เลขเรียกหนังสือRES ร32
ผู้แต่งเทคโนโลยีและการพลังงาน กระทรวงวิทยากศาสตร์
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาโครงสร้างภาษีและอัตราอากรขาเข้าอุตสาหกรรมเครื่องมือกลและเครื่องมือ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: กระทรวงวิทยาศาสตร์ , 2532
จำนวนหน้า1212 หน้า
หัวเรื่องรายงานการศึกษาโครงสร้างภาษีและอัตราอากรขาเข้าอุตสาหกรรมเครื่องมือกลและเครื่องมือ
 โครงสร้างภาษี
 อัตราอากรอุตสาหกรรมเครื่องมือ
สถานที่จัดเก็บoสพส.กสอ 
ประเภทหนังสือ(Book)
สำหรับสมาชิก
ELIB Logo