ฐานข้อมูลปัจจุบัน : Main Database (Total 43501 Bib) Language English
  Card  Screen
เลขเรียกหนังสือRES ร 45
ผู้แต่งอินเตอร์เนชั่นแนลา อินฟอร์เมชั่น จำกัด
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสำรวจและศึกษาเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของโรงงาน ปี พ.ศ.2545
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ,
จำนวนหน้า4-17 หน้า
หัวเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสำรวจและศึกษาเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของโรงงาน ปี พ.ศ.2545
 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
สถานที่จัดเก็บoสพส.กสอ 
ประเภทหนังสือ(Book)
สำหรับสมาชิก
ELIB Logo