ฐานข้อมูลปัจจุบัน : Main Database (Total 44107 Bib) Language English
  Card  Screen
เลขเรียกหนังสือS 13 ก54
ผู้แต่งกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการดินสำหรับเกษตรกรลดใช้สารเคมีทางการเกษตร : 2554
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2554
จำนวนหน้า48 หน้า
หมายเหตุทั่วไปเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับดิน ปัญหา วัสดุปรับปรุงดิน ผลิตภัณฑ์และปัจจัยการผลิตของกรมพัฒนาที่ดิน ตลอดจนขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ
หัวเรื่องดิน -- การจัดการ
สถานที่จัดเก็บoศภ3 
ประเภทหนังสือ(Book)
สำหรับสมาชิก
ELIB Logo