เลขเรียกหนังสือฐานข้อมูล
ผู้แต่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย Same author(10)
ชื่อเรื่องนิคมอุตสหากรรมของไทย : 2559
หมายเหตุทั่วไปข้อมูลเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรมของไทย ที่ตั้ง
หัวเรื่องผู้ประกอบการ Same subject(56)
 รายชื่อนิคมอุตสาหกรรม
 ฐานข้อมูลนิคมอุตสาหกรรม
 นิคมอุตสาหกรรม -- ฐานข้อมูล
 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย -- เว็บไซต์
 รายชื่อโรงงาน -- ฐานข้อมูล Same subject(6)
Host Item Entryhttp://teenet.tei.or.th 21 มีนาคม 2559
URL Objectoหน้าเว็บไซต์
ประเภทเว็บไซต์(www)