เลขเรียกหนังสือเว็บไซต์
ชื่อเรื่องสมุดหน้าเหลือง : ไทยแลนด์เยลโล่เพจเจส : 2559
หัวเรื่องสมุดหน้าเหลือง
 รายชื่อโรงงาน -- ฐานข้อมูล Same subject(6)
 รายชื่อผู้ประกอบการ Same subject(4)
URL Objectoสมุดหน้าเหลืองออนไลท์
สถานที่จัดเก็บoกสอ 
ประเภทหนังสือ(Book)