เลขเรียกหนังสือเว็บไซต์
ผู้แต่งhttp://www.thailandpages.com/
ชื่อเรื่องรายชื่อโรงงาน : http://www.thailandpages.com/ : 2559
หัวเรื่องรายชื่อโรงงาน -- ฐานข้อมูล Same subject(6)
 เครื่องจักร -- รายชื่อโรงงาน
 รายชื่อผู้ประกอบการ Same subject(4)
URL Objectoรายชื่อโรงงาน
สถานที่จัดเก็บoกสอ 
ประเภทเว็บไซต์(www)