เลขเรียกหนังสือเว็บไซต์
ชื่อเรื่องรายชื่อผู้ประกอบการ OTOP : 2559
หมายเหตุทั่วไปเว็บไซด์ที่ให้ข้อมูล ตำบล ธุรกิจSMEs ผลิตภัณฑ์ตำบลทั่วประเทศ เป็นแหล่งรวมสินค้า OTOP
หัวเรื่องOTOP -- เว็บไซต์ Same subject(2)
 หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ -- เว็บไซต์
 รายชื่อOTOP
 รายชื่อผู้ประกอบการ Same subject(4)
 รายชื่อโรงงาน -- ฐานข้อมูล Same subject(6)
URL Objectoฐานข้อมูล
ประเภทเว็บไซต์(www)