ฐานข้อมูลปัจจุบัน : Main Database (Total 44690 Bib) Language English
ผลการสืบค้นข้อมูล
รายชื่อหนังสือ รายการที่ 1 - 20 of 237
ลำดับเลขหมู่หนังสือรายการ
1I 6 ส53o12 ปี RDiPT Ku : 2553
2IM 5 C7oBreaking The Mould New Approaches to Ceramics : 2007
301587/38oCad/Cam ทางออกสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก
417758/51oDie Setting : 2551
521490/56oDLC ฟิล์มอีกหนึ่งทางเลือกในงานแม่พิมพ์โลหะ : 2554
623940/58oRegulation Colored textile Wastewater by 31/31 wavelength admi Methods in Taiwan : 2557
701548/38oกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย
8DIP กสอ12 ว48oการจัดทำร่างแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์(พลาสติก)
9IM กสอ24 บ20oการใช้โปรแกรม Cimatron
1021570/56oการใช้พลาสติกชีวภาพในงานขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์กับงานออกแบบ : 2554
1109853/47oการซ่อมบำรุงแม่พิมพ์
1221510/56oการซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ปั๊มโลหะหลังวิกฤตภัยน้ำท่วม : 2554
1303622/39oการติดตั้งและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์
1403802/39oการติดตั้งและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์
1524025/58oการทดลองแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ (Press tools or die tryout) ตอน : การทดลองและการเยียวยาแก้ไขข้อบกพร่อง(1) : 2557
1624045/58oการทดลองแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ (Press tools or die tryout) ตอน : เครื่องปั๊มแม่พิมพ์และอุปกรณ์ปัจจัยการผลิตที่มีผลต่อการทดลองแม่พิมพ์ (Press Machine, die and Accessories : Manufacturing Factors ) (ตอนจบ...
1724029/58oการทดลองแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ (Press tools or die tryout) ตอน : วัสดุที่ใช้ปั๊มทดลองแม่พิมพ์ : ปัจจัยการผลิตที่มีผลต่อการทดลองแม่พิมพ์ (Stamping Material : manufacturing Factors) : 2557
18IM กสอ4 ช11oการทดลองออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ผลิตจานรองแก้ว
19IM กสอ4 ป14oการทดสอบสภาพช่องว่างที่เหมาะสมของการตัดเจาะแม่พิมพ์
20I กสอ32 ศ1oการทำแม่พิมพ์ซีเมนต์บล็อคปูพื้น
สำหรับสมาชิก
ELIB Logo