ผลการสืบค้น : จากเลขทะเบียนหนังสือ
ลำดับเลขหมู่หนังสือรายการ
1S 22 ม321oมะม่วงหิมพานต์ : 2532
2S 22 ม41oมะพร้าวต้นไม้แห่งชีวิต : 2541
3S 22 ม50oคู่มือการผลิตอย่างถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐาน GAP : 2550
4S 23 ร47oแผนปฏิบัติการพัฒนาการเกษตรและวางแผนการใช้ที่ดินตามแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ 5 จังหวัดชายเเดนภาคใต้ (พ.ศ.2545-2554)
5S 24 ก42oพืชเศรษฐกิจ : 2542
6S 24 ฉ42oพืชผักอุตสาหกรรม : 2542
7S 29 G21oGuide to SHELLS
8S 3oเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
9S 3 C15oThe Conservation International Book of ORCHIDS
10S 3 G9 1oGarden Color Annuals & Perennials
11S 3 U12oThe Ultimate Roses Book
12S 3 ก39oกุหลาบราชินีแห่งไม้ดอก
13S 3 ก54oการผลิตพืชสมุนไพร : 2554
14S 3 ค59oCactus lover แด่เธอ ผู้ตกหลุมรักแคคตัส : 2559
15S 3 จ36oต้นไผ่พืชพันธ์มหัศจรรย์ของโลก : 2536
16S 3 ช46oชาเลือกชาดื่มซื้อชาเป็น
17S 3 ช51oชาไทยในปัจจุบัน
18S 3 น52oผักสมุนไพรปลูกกินเองง่ายๆภายในบ้าน : 2552
19S 3 บ51oการบูรหอม : 2551
20S 3 ป52oการเรียนรู้พืชสมุนไพรพื้นฐาน : 2552
21S 3 ผ55oผักบำรุงสุขภาพ : 2555
22S 3 ผ57oผักผลไม้แจ๋ว : 2557
23S 3 พ43oพืชผักพรรณไม้พื้นบ้านอีสาน
24S 3 พ48oพันธุ์ไม้ย้อมสีธรรมชาติ
25S 3 พ48oพันธ์ุไม้ย้อมสีธรรมชาติ (เล่น 2)
26S 3 พ48oพันธ์ุไม้ย้อมสีธรรมชาติ (เล่ม3)
27S 3 ฟ16oเฟินต้นตระกูลไม้ประดับ
28S 3 ม9oไม้ดอกและไม้ประดับ
29S 3 ย53oย่านางสมุนไพรมหัศจรรย์
30S 3 ส27oสมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ
31S 3 ส44oสารพันปัญหาเกษตร ชุดที่2
32S 3 ส46oการแปรรูปสมุนไพรไทย

ฐานข้อมูลปัจจุบัน

Main Database
(Total 44014 Bib)